Aandoening

Dataverzameling met betrekking tot soorten aandoeningen van arbeidsgehandicapten heeft in 2006 alleen in het eerste kwartaal plaatsgevonden. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2006 is een verkorte versie van de vraagstelling naar arbeidsgehandicapten gebruikt, waarin niet is gevraagd naar de aandoeningen. De marges op deze kwartaalcijfers zijn groter dan de marges op de jaarcijfers. Dit is voornamelijk een gevolg van de kleinere steekproefaantallen voor de kwartaalcijfers.