Weer minder bedrijven en instellingen bankroet

In de eerste helft van 2007 gingen 1 795 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Dit is 23 procent minder dan in dezelfde periode van 2006, toen er 2 319 bedrijven en instellingen over de kop gingen. Het aantal faillissementen bevindt zich daarmee op het laagste niveau in bijna zes jaar. Wel is de daling in het tweede kwartaal van 2007 iets minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen. De afname doet zich in vrijwel alle bedrijfstakken voor. Deze ontwikkeling past in het huidige conjunctuurbeeld.

Dit artikel beperkt zich tot de faillissementen van bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken. Naast deze bedrijven en instellingen kunnen ook eenmanszaken en natuurlijke personen failliet gaan. Meer informatie over de ontwikkeling van het totale aantal faillissementen is op 20 augustus 2007 gepubliceerd in het Webmagazine, onder de titel Minder particulieren failliet.

Faillissementen op laagste niveau in bijna zes jaar

In het eerste halfjaar van 2007 werden per maand gemiddeld 299 faillissementen uitgesproken. Daarmee werd het laagste niveau in bijna zes jaar bereikt. Per maand gingen er gemiddeld 53 bedrijven en instellingen minder over de kop dan in de eerste helft van 2006. In 2006 was er ook al een sterke afname.

Aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken)

Aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken)

Een derde van failliete bedrijven beëindigt activiteiten binnen vijf jaar na oprichting

In 2006 gingen 4 228 bedrijven en instellingen bankroet. Van iets meer dan 2 procent daarvan werd het faillissement al binnen een jaar na inschrijving bij de Kamer van Koophandel uitgesproken. Een derde sloot de deuren binnen een tot vijf jaar en een kwart binnen vijf tot tien jaar na hun inschrijving. Deze verhouding is over de tijd erg stabiel en lijkt daarmee nauwelijks door de conjunctuur te worden beïnvloed. Ook in 2003, toen het economisch tij veel minder goed was, ging circa een derde van de failliete bedrijven en instellingen op de fles binnen vijf jaar na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) naar leeftijd van de onderneming, 2006

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) naar leeftijd van de onderneming, 2006

In vrijwel alle bedrijfstakken minder faillissementen

In de eerste helft van 2007 was het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) 23 procent lager dan een jaar eerder. In vrijwel in alle bedrijfstakken daalt het aantal uitgesproken faillissementen gestaag. Vooral in de dienstverlening werden aanzienlijk minder bedrijven failliet verklaard dan een jaar eerder. Het sterkst was de daling bij bedrijven en instellingen actief in vervoer, opslag en communicatie. Hier bedroeg de afname ruim 40 procent. In de handel, horeca en reparatie en in de zakelijke dienstverlening was het aantal bedrijven dat het niet redde ook aanzienlijk kleiner dan een jaar eerder, respectievelijk 25 en 27 procent. Verder werden er in de industrie beduidend minder faillissementen uitgesproken dan in de eerste helft van 2006. Hier was de daling wel minder groot dan bij de bedrijven in de dienstverlening. Opvallend is de ontwikkeling van de faillissementen in de bouw, waar in de eerste helft van 2007 juist iets meer bedrijven failliet verklaard werden dan een jaar eerder. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat in de bouw relatief veel eenmanszaken actief zijn. Worden de faillissementen van eenmanszaken ook meegenomen, dan laat het aantal faillissementen in de bouw in de eerste helft van 2007 wel een daling zien.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) naar economische activiteit

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) naar bedrijfstak

Ontwikkeling past in conjunctuurbeeld

De ontwikkeling van het aantal faillissementen past in het beeld van de opgaande conjunctuur van de afgelopen twee jaar. Het aantrekken van de economische groei gaat doorgaans gepaard met een daling van het aantal faillissementen. De economische groei wordt afgemeten aan de volumetoename van het bruto binnenlands product (bbp). In de eerste helft van 2007 was het bbp-volume 2,4 procent groter dan in dezelfde periode van 2006.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) en bbp

Faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) en bbp

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de conjunctuur. Zowel de faillissementen van bedrijven en instellingen als het bbp maken deel uit van de set van vijftien indicatoren in deze klok. In de klok zijn ook de relaties tussen de faillissementen en andere conjunctuurindicatoren zichtbaar. Dit zijn onder meer productie industrie, orderontvangsten, consumptie, arbeidsvolume, vacatures en consumentenvertrouwen. De vijftien indicatoren bepalen samen het beeld van de conjunctuur.

Conjunctuurklok, juli 2007

Conjunctuurklok, juli 2007

Eind juli 2007 was het conjunctuurbeeld zeer gunstig, al was het wel iets minder florissant dan eind juni. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt nog altijd in de fase van hoogconjunctuur. Alle vijftien indicatoren in de klok presteren boven hun langjarig gemiddelde, terwijl van de meeste indicatoren de groei toeneemt. Het bbp bevindt zich in het groene kwadrant. De faillissementen zijn eind juli vanuit het groene kwadrant verschoven naar het oranje kwadrant. Dit komt doordat de daling wat minder sterk is geworden.