Faillissementen

In dit artikel wordt onderscheiden tussen faillissementen van bedrijven en instellingen en particulieren.

Bedrijven en instellingen omvatten alle rechtspersonen (bv, nv, verenigingen, stichtingen, etc.) maar ook bepaalde rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Zij omvatten niet de eenmanszaken.

Particulieren omvatten alle natuurlijke personen inclusief de natuurlijke personen die een eenmanszaak voeren.