Medische beslissing rond levenseinde bekort leven vier dagen

In 43 procent van de sterfgevallen in 2005 nam een arts een medische beslissing rond het levenseinde. Door deze beslissingen werd het leven naar inschatting van de arts met gemiddeld vier dagen bekort.

Vaak pijn- en symptoombestrijding

In 2005 zijn 136 duizend mensen overleden. In 43 procent van deze sterfgevallen nam een arts een medische beslissing rond het levenseinde, blijkt uit onderzoek. Vaak ging het hierbij om pijn- en symptoombestrijding (bijna 60 procent). Een arts kan ook beslissen om een patiënt niet te behandelen of een reeds in gang gezette behandeling te staken. Dit kwam in bijna 40 procent van de gevallen voor.

Middelen voorschrijven of toedienen met het uitdrukkelijke doel het leven te bekorten, kwam veel minder vaak voor (5 procent). Hieronder vallen euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Medische beslissingen rond het levenseinde, 2005

Medische beslissingen rond het levenseinde, 2005

Overlijden meestal niet bespoedigd

In de meeste gevallen (52 procent) had de beslissing van de arts echter geen gevolgen voor het overlijdenstijdstip. Bij een op de vijf sterfgevallen kwam het overlijden minder dan 24 uur eerder. In 3 procent van de gevallen eindigde het leven meer dan een maand eerder. De gemiddelde levensbekorting na medisch handelen was vier dagen.

Bekorting van de levensduur door medische beslissing rond het levenseinde, 2005

Bekorting van de levensduur door medische beslissing rond het levenseinde, 2005

De levensbekorting was het grootst wanneer de arts een middel voorschreef of toediende met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen: gemiddeld elf dagen. Als de arts besloot een behandeling niet in te stellen of te staken, versnelde dat in 2005 het overlijden met ongeveer een week. Bij pijn- en symptoombestrijding, de meest genomen beslissing, trad de dood een dag eerder in.

Bespoediging levenseinde na medische beslissing, 2005

Bespoediging levenseinde na medische beslissing, 2005

Kees Prins, Ingeborg Deerenberg, Bregje Onwuteaka-Philipsen (Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam), Agnes van der Heide (Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam)

Bron: StatLine, Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde en bekorting levenseinde

Medische beslissingen rond het levenseinde nauwelijks van invloed op de levensverwachting