Medische beslissing rond het levenseinde

In het Sterfgevallenonderzoek zijn de volgende medische beslissingen rond het levenseinde onderscheiden, oplopend van minst ingrijpend tot meest ingrijpend:

  • niet-instellen of staken van een behandeling, rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het levenseinde van de patiënt zou worden bespoedigd;
  • intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding, rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het levenseinde van de patiënt zou worden bespoedigd;
  • intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding, waarbij het bespoedigen van het levenseinde van de patiënt mede het doel was;
  • niet-instellen of staken van een behandeling, met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
  • voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel, met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.

Als de arts heeft aangegeven meerdere beslissingen te hebben genomen, dan is het sterfgeval gerubriceerd naar de meest ingrijpende beslissing.