Bekorting van het leven

De hoeveelheid tijd waarmee naar inschatting van de arts het leven van de patiënt is bekort.

De bekorting van de levensduur heeft alleen betrekking op de overledenen voor wie een medische beslissing rond het levenseinde is genomen (43 procent van alle sterfgevallen).
Voor de berekening van het de gemiddelde bekorting in het Sterfgevallenonderzoek is per antwoordcategorie uitgegaan van het midden tussen het klassemidden en de ondergrens van de klasse. Per antwoordcategorie zijn daartoe de volgende waarden aangehouden:

  • meer dan een half jaar: 6 maanden;
  • één tot zes maanden: 2,25 maanden;
  • één tot vier weken: 1,75 weken;
  • één tot zeven dagen: 2,5 dagen;
  • minder dan 24 uur: 6 uur.