Laagste aantal asielverzoeken in EU in 20 jaar

In 2006 zijn er bijna 200 duizend asielverzoeken ingediend in de landen van de Europese Unie. Dat is het laagste aantal sinds 20 jaar. Nederland is een van de weinige Europese landen waar het aantal verzoeken in 2006 hoger lag dan een jaar eerder.

Asielverzoeken in de Europese Unie

Asielverzoeken in de Europese Unie

Hoogste aantal in Frankrijk

Het aantal asielverzoeken is in 2006 in bijna alle EU-landen afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, in totaal met 17 procent. In Frankrijk was de daling het grootst Desondanks was het aantal aanvragen in Frankrijk voor het derde achtereenvolgende jaar het hoogst van alle EU-landen.

In 2002 en 2003 werden de meeste asielverzoeken ingediend in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 2003 is het aantal aanvragen hier gehalveerd tot minder dan 30 duizend in 2006.

Asielverzoeken in de Europese Unie

Asielverzoeken in de Europese Unie

Stijgingen in Zweden en Nederland

Toch waren er ook landen waar het aantal aanvragen juist is gestegen. Zo nam het aantal asielverzoeken in Zweden juist toe tot 24 duizend, 7 duizend meer dan in 2005. Deze stijging werd vrijwel geheel veroorzaakt door een toenemend aantal Iraakse aanvragen. De omvangrijke Iraakse gemeenschap in Zweden en hun sterke sociale netwerk spelen hierbij een rol.

Ook in Nederland steeg het aantal asielaanvragen, tot 14,5 duizend in 2006. Nederland komt daarmee in de EU-25 op de vijfde plaats voor wat betreft het aantal asielverzoeken in 2006. Daarbij moet bedacht worden dat in ons land ook vervolgaanvragen worden meegeteld. Dit aantal is niet precies bekend, maar in 2006 waren het er minstens 3,4 duizend.

In Cyprus relatief de meeste asielverzoeken

Relatief gezien had Cyprus in 2006, het grootste aantal asielverzoeken; 5,3 per duizend inwoners. Ook in Malta en Zweden lag het aantal aanvragen met respectievelijk 3,1 en 2,7 per duizend relatief hoog. Nederland ontving bijna 1 asielverzoek op elke duizend inwoners

Asielverzoeken in de EU per duizend inwoners, 2006

Asielverzoeken in de EU per duizend inwoners, 2006

Meeste asielzoekers in de EU uit Irak

De meeste asielaanvragen in de Europese Unie kwamen in 2006 van Irakezen (19 duizend), Russen (14 duizend) en  Serviërs en Montenegrijnen (14 duizend). Van de Iraakse asielzoekers ging bijna de helft naar Zweden. Verder zochten veel Russen asiel in Polen, terwijl Frankrijk en Duitsland veel Serviërs opvingen. Naar Nederland kwamen vooral asielzoekers uit Irak en Somalië.

Arno Sprangers, Han Nicolaas en Joke Korpel

Bron: