Asielverzoeken in de Europese Unie

De cijfers over het aantal asielverzoeken zijn afkomstig van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

Een vergelijking van asielverzoeken binnen de EU is aan beperkingen onderhevig. Dit komt onder meer doordat personen meerdere keren kunnen worden geteld, bijvoorbeeld als iemand in meerdere landen een asielverzoek indient.

Zo blijkt uit cijfers van Eurodac dat in 2005 circa 17 procent van de asielaanvragen betrekking had op personen die in meer dan één land een asielverzoek hadden ingediend. Eurodac is een elektronische database die vingerafdrukken bevat van asielzoekers van 14 jaar of ouder die in een EU-land (exclusief Denemarken), Noorwegen of IJsland een asielverzoek indienen.

Het kan ook voorkomen dat iemand in een land meerdere aanvragen doet. Dit gebeurt, bijvoorbeeld, in Nederland waar de laatste jaren het aandeel tweede en volgende aanvragen sterk is gestegen.

Voor de leesbaarheid worden in dit artikel de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen asielverzoeken worden gelezen.