Eén op de negen bijstandsgerechtigden is 27 jaar of jonger

Begin 2007 waren er 300 duizend bijstandsontvangers. Ruim 35 duizend waren 27 jaar of jonger. Daarmee gaat een op de negen uitkeringen naar deze leeftijdsgroep. Bijna een derde van alle jonge bijstandsontvangers zijn alleenstaande ouders.

Het afgelopen jaar daalde het aantal bijstandsontvangers met ruim 8 procent. De daling onder de jongeren van 27 jaar of jonger was met 24 procent bijna drie keer zo groot. Onder jonge alleenstaanden was de daling relatief groot.

Het aantal alleenstaande vaders en moeders in de bijstand loopt minder snel terug. Bij de jongere alleenstaande ouders nam het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 15 procent af. 

Bijstandsuitkeringen aan personen van 27 jaar en jonger

Bijstandsuitkeringen aan personen van 27 jaar en jonger

Bron: Maatwerktabel bijstandsuitkeringen aan personen van 27 jaar en jonger