Wet op de zorgtoeslag

Per 1 januari 2006 heeft Nederland een nieuw zorgstelsel waarbij geen onderscheid meer bestaat tussen ziekenfonds en particulier verzekerden. Voor iedereen is er eenzelfde zorgverzekering met ongeveer dezelfde premie. De zorgtoeslag is de financiële bijdrage van de overheid die de verzekerde helpt de kosten van de zorgverzekering te betalen.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag moet de aanvrager minstens 18 jaar zijn, minimaal een basisverzekering hebben afgesloten bij een zorgverzekeraar en een inkomen hebben onder een vastgestelde grens. Wie jonger is dan 18 jaar betaalt geen ziektekostenpremie en heeft dus geen zorgtoeslag nodig. De hoogte van de zorgtoeslag hangt daarnaast ook nog af van het inkomen van de eventuele toeslagpartner.

Met toeslagpartner mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 40,1 duizend euro. Is dit inkomen onder de 17,5 duizend euro, dan ontvangt men de maximale zorgtoeslag van 1 155 euro per jaar. Zonder toeslagpartner is het maximum aan inkomen 25,1 duizend euro. Is het inkomen onder de 17,5 duizend euro dan ontvangt men de maximale toeslag van 403 euro per jaar.