Verdere stijging investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 3 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee is 2006 het tweede opeenvolgende jaar met een stijging van de investeringen. In de industrie zijn voor 2006 de verwachtingen van de ondernemers in de aardolie-industrie het hoogst gespannen. Ook voor 2007 zijn de investeringsverwachtingen in de industrie positief. Dit blijkt uit de najaarsenquête investeringsverwachtingen van het CBS.

Vooral ondernemers aardolie en metaal positief over 2006

Binnen de industrie zijn de ondernemers in de aardolie-industrie het meest positief over de investeringen in 2006. Zij verwachten een groei van 24 procent ten opzichte van 2005. In de metaal verwachten ondernemers een investeringsgroei van 15 procent. Daarentegen zijn de producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie somber. Zij verwachten een investeringskrimp van 11 procent.
Meer nog dan in de industrie zijn de ondernemers in de openbare voorzieningen (energie- en waterwinning) en de delfstoffenwinning positief  over hun investeringen in 2006. De ondernemers in deze sectoren denken aan een investeringsgroei van respectievelijk 66 en 40 procent.

Ook gunstige verwachtingen voor 2007

Ook in 2007 denken de ondernemers in de industrie weer meer te investeren. Vooralsnog gaan ze uit van een investeringsgroei van 9 procent. Vrijwel in alle branches van de industrie wordt dit optimisme gedragen. Alleen de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie blijven somber.
De energie- en waterwinbedrijven verwachten in 2007 een investeringsgroei van 51 procent. De ondernemers in de delfstoffenwinning zijn echter negatief. Zij denken aan een stevige krimp van 32 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.