Fors meer bouwvergunningen voor woningen

Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de eerste negen maanden van 2006 met 30 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen woningen is met 14 procent toegenomen.

Woningbouw eerste negen maanden

Bijna 71 duizend bouwvergunningen verleend

In de eerste negen maanden van 2006 is voor bijna 71 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit is een toename van ruim 16 duizend ten opzichte van diezelfde periode in 2005. In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, nam het aantal verleende vergunningen toe. De toename was het grootst in Zuid-Holland (+4,9 duizend), Gelderland en Noord-Holland (+2,2 duizend).

Gereedgekomen woningen

Ook toename gereedgekomen woningen

In de eerste negen maanden van 2006 zijn 41 duizend nieuwe woningen gereedgekomen, ruim 5 duizend woningen meer dan in de eerste negen maanden van 2005. Dit waren 11 duizend huurwoningen en 30 duizend eigen woningen. Het aantal opgeleverde huurwoningen steeg met 33 procent terwijl het aantal gereedgekomen eigen woningen toenam met 9 procent. 
De toename van het aantal opgeleverde woningen was het grootst in Noord-Brabant (+2,6 duizend). Alleen in Zuid-Holland en Zeeland zijn minder woningen gereedgekomen.

Verleende bouwvergunningen

Voorraad nog op te leveren woningen stijgt

Eind september 2006 was de voorraad nog op te leveren woningen bijna 177 duizend. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder. Bij 80 procent van deze nog niet gereedgekomen woningen is de bouwvergunning nog geen twee jaar oud. Eind september 2005 was dit nog 75 procent. Bij 9 procent van de nog niet gereedgekomen woningen dateert de bouwvergunning van twee tot drie jaar terug, voor 11 procent is dit langer dan drie jaar.

Voorraad op te leveren woningen naar vergunningverlening

Cees Steijn

Bron: Statline, Nieuwbouwwoningen, Voorraad  nog op te leveren woningen