Aantal bijstandsuitkeringen blijft dalen

In het tweede kwartaal van 2006 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar met bijna 5 duizend afgenomen. Eind juni 2006 lag het op 322 duizend uitkeringen. Dit is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal bijstandsuitkeringen daalt. Het aantal bijstands­uitkeringen aan 65-plussers is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral minder uitkeringen voor mensen jonger dan 35 jaar

Eind juni 2006 was het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar bijna 16 duizend lager dan een jaar eerder. Van de daling kwam 13 duizend voor rekening van personen jonger dan 35 jaar. Meer dan zeven op de tien bijstandsuitkeringen gaan naar personen tussen de 35 en 65 jaar. In deze leeftijdsgroep was de afname met 3 duizend uitkeringen gering.

Groeiend beroep op bijstand door 65-plussers

Een klein maar groeiend aantal 65-plussers ontvangt algemene bijstand. Tussen juni 2005 en juni 2006 is het aantal huishoudens van 65-plussers dat een beroep doet op algemene bijstand met bijna 2 duizend toegenomen tot 27 duizend. Dit is een stijging van bijna 7 procent.

Een beroep op de bijstand is mogelijk wanneer de AOW-uitkering wordt gekort en, samen met eventueel aanvullend pensioen, onder de bijstandsnorm blijft. De AOW-uitkering wordt gekort met 2 procent voor elk jaar dat men niet voor de AOW verzekerd is geweest, bijvoorbeeld door een verblijf buiten Nederland.

Het overgrote deel van de 65-plussers met bijstand is van allochtone herkomst. Zij zijn vaak pas op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Zij hebben daardoor geen volledige AOW en minder werknemerspensioen kunnen opbouwen. 

Bijstand voor 65-plussers vooral in de vier grote steden

Een groot deel van de personen die naast AOW een bijstandsuitkering ontvangen woont in de vier grote steden. Eind juni 2006 ging het om 11 duizend uitkeringen. Dat is ruim 4 procent van de bevolking van 65 jaar en ouder in de vier grote steden.

Met name in Amsterdam doen relatief veel ouderen een beroep op de algemene bijstand. Van hen ontving 5 procent een dergelijke uitkering. In Rotterdam, waar meer 65-plussers wonen dan in Amsterdam, ontving 4 procent algemene bijstand. In Den Haag en Utrecht was dat 3 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.