Bijstandsuitkeringen verder gedaald

In het eerste kwartaal van 2006 is het aantal bijstandsuitkeringen verder afgenomen. Op 31 maart 2006 werden er 326 duizend bijstandsuitkeringen geteld, ruim 2 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het afgelopen jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen relatief het snelst af in Amersfoort en Breda. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling bijstand met 14 duizend uitkeringen in één jaar

Eind maart 2006 was het aantal bijstandsuitkeringen bijna 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van 4 procent. Vooral jongere bijstandsgerechtigden lijken te profiteren van de aantrekkende economie. De afname kwam voor 80 procent voor rekening van personen jonger dan 35 jaar.

Verschillen in daling bij mannen en vrouwen

Sinds 31 maart 2005 is het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen met 7 500 en aan vrouwen met 6 000 afgenomen.
Opvallend is dat in het eerste kwartaal van 2006 de afname bij vrouwen groter was dan bij mannen. De afname van bijna 1 500 uitkeringen bij vrouwen was tweeëneenhalf keer zo groot als die bij mannen. In het laatste kwartaal van 2005 daalde het aantal bijstandsuitkeringen bij vrouwen al iets meer dan bij mannen. 

Grote verschillen tussen de gemeenten

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de mate waarin het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald. In één jaar tijd is in de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 9 duizend verminderd, een daling van 4,8 procent. Amersfoort en Breda kenden de sterkste afname van het aantal uitkeringen. De daling bedroeg respectievelijk 10,3 en 7,9 procent. In Ede steeg het aantal uitkeringen.

Het aantal uitkeringen korter dan één jaar is vanaf maart 2005 het meest gedaald. De afname was met 11,8 procent meer dan zes keer zo groot als de daling van het aantal uitkeringen van één jaar of langer. In Amersfoort en Nijmegen lag de afname zelfs boven de 25 procent.

Vier van de vijf bijstandsuitkeringen duren langer dan één jaar. In Dordrecht en Amsterdam is het aantal langlopende uitkeringen in één jaar tijd gedaald met 7,6 procent. In Amsterdam ging het daarbij om 2 700 langlopende uitkeringen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.