Nederlander drinkt minder bier

In 2004 dronken alle Nederlanders samen bijna 1,3 miljard liter bier. Omgerekend per hoofd van de bevolking is dit 78 liter. Een jaar eerder was deze gemiddelde bierconsumptie nog 80 liter. Hiermee daalde de bierconsumptie met 2 procent.

Bierconsumptie per hoofd van de bevolking

Bierconsumptie per hoofd van de bevolking

Minder bier, meer wijn

Al jarenlang daalt het hoofdelijke verbruik van bier in Nederland. In 1990 werd nog 91 liter bier per hoofd van de bevolking geconsumeerd. Dit was in 2004 met 78 liter ruim 14 procent minder. In diezelfde periode steeg de wijnconsumptie met ruim 40 procent van 14,5 tot 20,6 liter.

Bier populair in Europa

Bier blijkt vooral in de Europese landen erg gewild. Bierland bij uitstek is Tsjechië. Hier wordt jaarlijks 157 liter per inwoner gedronken. Wereldwijd staat de Nederlander op een veertiende plaats. In landen als Ierland, Duitsland, Luxemburg en België ligt de gemiddelde bierconsumptie per inwoner nog fors hoger dan in Nederland.

Bierconsumptie wereldwijd, 2003

Bierconsumptie wereldwijd, 2003

Nederland, grootste bierexporteur

Nederlandse brouwerijen hebben in 2004 bijna 24 miljoen hectoliter bier geproduceerd. Dit volume bleef iets achter bij dat van het jaar daarvoor. In 2003 was de bierproductie nog ruim 25 miljoen hectoliter.
In 2004 is ruim 14,5 miljoen hectoliter geëxporteerd, met een waarde van bijna 1,3 miljard euro. Nederland blijft daarmee onbetwist de grootste bierexporteur ter wereld. De VS was  de belangrijkste afnemer. In 2004 is 7,2 miljoen hectoliter bier naar de VS geëxporteerd.

Export van bier

Export van bier

Accijnsopbrengst stabiel

De accijnsopbrengst in 2004 was nagenoeg gelijk aan het jaar daaraan voorafgaand. In 2004 was de accijns op bier 324 miljoen euro. Over een reeks van jaren blijkt dat de schatkist niet erg heeft geleden onder de lagere consumptie. In verhouding tot 1999 zijn in 2004 de accijnsopbrengsten met bijna 14 procent toegenomen. In dezelfde periode daalde de consumptie van bier per hoofd van de bevolking met bijna 8 procent.

Accijnsopbrengsten

Accijnsopbrengsten

Hans Draper