Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Kenmerken van het huishouden Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000)
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.557
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783
Primair inkomen Geen inkomen Totaal particulier huishouden 2014 395
Primair inkomen Geen inkomen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 290
Primair inkomen Geen inkomen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 105
Primair inkomen Tot 10 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 2.422
Primair inkomen Tot 10 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 1.307
Primair inkomen Tot 10 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 1.115
Primair inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 454
Primair inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 207
Primair inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 246
Primair inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 454
Primair inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 199
Primair inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 255
Primair inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 495
Primair inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 212
Primair inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 283
Primair inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 546
Primair inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 215
Primair inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 331
Primair inkomen 50 000 euro en meer Totaal particulier huishouden 2014 2.791
Primair inkomen 50 000 euro en meer Totaal eenpersoonshuishouden 2014 344
Primair inkomen 50 000 euro en meer Totaal meerpersoonshuishouden 2014 2.447
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.557
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783
Bruto-inkomen Geen inkomen Totaal particulier huishouden 2014
Bruto-inkomen Geen inkomen Totaal eenpersoonshuishouden 2014
Bruto-inkomen Geen inkomen Totaal meerpersoonshuishouden 2014
Bruto-inkomen Tot 10 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 321
Bruto-inkomen Tot 10 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 275
Bruto-inkomen Tot 10 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 46
Bruto-inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 859
Bruto-inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 753
Bruto-inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 106
Bruto-inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.226
Bruto-inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 666
Bruto-inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 561
Bruto-inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 910
Bruto-inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 371
Bruto-inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 538
Bruto-inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 771
Bruto-inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 282
Bruto-inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 490
Bruto-inkomen 50 000 euro en meer Totaal particulier huishouden 2014 3.471
Bruto-inkomen 50 000 euro en meer Totaal eenpersoonshuishouden 2014 428
Bruto-inkomen 50 000 euro en meer Totaal meerpersoonshuishouden 2014 3.043
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.557
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783
Besteedbaar inkomen Geen inkomen Totaal particulier huishouden 2014
Besteedbaar inkomen Geen inkomen Totaal eenpersoonshuishouden 2014
Besteedbaar inkomen Geen inkomen Totaal meerpersoonshuishouden 2014
Besteedbaar inkomen Tot 10 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 431
Besteedbaar inkomen Tot 10 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 364
Besteedbaar inkomen Tot 10 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 68
Besteedbaar inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.650
Besteedbaar inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 1.347
Besteedbaar inkomen 10 000 tot 20 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 303
Besteedbaar inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.873
Besteedbaar inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 746
Besteedbaar inkomen 20 000 tot 30 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 1.127
Besteedbaar inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.286
Besteedbaar inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 205
Besteedbaar inkomen 30 000 tot 40 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 1.081
Besteedbaar inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 945
Besteedbaar inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal eenpersoonshuishouden 2014 60
Besteedbaar inkomen 40 000 tot 50 000 euro Totaal meerpersoonshuishouden 2014 885
Besteedbaar inkomen 50 000 euro en meer Totaal particulier huishouden 2014 1.372
Besteedbaar inkomen 50 000 euro en meer Totaal eenpersoonshuishouden 2014 52
Besteedbaar inkomen 50 000 euro en meer Totaal meerpersoonshuishouden 2014 1.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar hoogte van het inkomen. Er is een beperkte en uitgebreide indeling van inkomensklassen gehanteerd. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten primair inkomen, bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over 2000 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 8 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het
onderzoeksjaar.