Werkende vrouwen hoger opgeleid dan werkende mannen

Het opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking is hoger dan dat van de Nederlandse bevolking als geheel. In 1998 is 28% van de werkzame beroepsbevolking laag opgeleid. Dat wil zeggen dat 72% van de werkenden minimaal een middelbare opleiding heeft. Onder de totale bevolking is dat 61%.

Vrouwen die werken, zijn over het algemeen wat hoger opgeleid dan werkzame mannen. Zo heeft 74% van de werkzame vrouwen minimaal een middelbare opleiding voltooid, tegen 70% van de mannen. Dit hangt samen met de arbeidsdeelname. Van de middelbaar en hoog opgeleide vrouwen neemt namelijk een hoger percentage deel aan het arbeidsproces dan van de laag opgeleide.

Van de werklozen is bijna de helft laag opgeleid. Eén op de zes heeft een hogere opleiding voltooid. Van de werkloze mannen heeft de helft minimaal een middelbare opleiding. Van de werkloze vrouwen is dat 56%.

Onderwijsniveau bevolking 15-64 jaar, 1998

Onderwijsniveau bevolking 15-64 jaar, 1998
Ilonka Sinkeldam

Bron: CBS, Jaarboek Onderwijs 1999