Product- en bedrijfsschappen houden minder geld over

In 1997 bedroegen de inkomsten van product- en bedrijfsschappen 938 miljoen gulden. De uitgaven lagen op 925 miljoen, maar het saldo van inkomsten en uitgaven in 1997 was kleiner dan in de voorgaande jaren. Dit werd veroorzaakt doordat aan de ene kant de uitgaven stegen, terwijl aan de andere kant de belangrijkste inkomstenbron, namelijk de heffingen, juist daalden. In 1997 werd door deze publiekrechtelijke bedrijfsorganen (PBO's) voor 733 miljoen gulden als heffing aan de deelnemende bedrijven opgelegd. De opbrengst nam af als gevolg van tariefsdalingen.

Uitgaven en inkomsten van PBO's (mln gld)

Uitgaven en inkomsten van PBO's (mln gld)
De uitgaven van PBO's bedroegen in 1997 3,5% meer dan in 1996. Bijna 30% gaat op aan de eigen huishouding. De subsidies aan bedrijven zijn met 22 miljoen gulden gestegen. Voornaamste oorzaak vormen de transportkosten in verband met de varkenspest in dat jaar. De stijging – met 18 miljoen – van subsidies aan gezinnen wordt vooral veroorzaakt door een eenmalige verschuiving in de registratie van de premies voor de winterschilder.

Algie Lefeber

Bron: Financiële Maandstatistiek augustus 1999