Economische groei en inflatie

Het bruto binnenlands product (BBP) en de inflatie behoren tot de belangrijkste economische cijfers van een land. Beide spelen een grote rol bij de toelating van een land tot de Europese Unie.

Zowel in 1997 als in 1998 lag de groei van het BBP in veel ontwikkelde landen landen tussen de twee en vier procent. De inflatie lag tussen de één en twee procent. Gemiddeld genomen was de groei van het BBP en de inflatie in 1998 iets lager dan in 1997. Voor veel landen geldt dat een lage economische groei samengaat met een lage inflatie. Dat is met name het geval in 1997.

BBP en inflatie, 1997

BBP en inflatie, 1997

BBP en inflatie, 1998

BBP en inflatie, 1998

Economie in Japan blijft achter

Per land zijn er wel verschillen tussen 1997 en 1998. Zo presteert de economie van Frankrijk in 1998 beter dan in het voorgaande jaar. In het Verenigd Koninkrijk is er sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling. De economische groei in Japan blijft in 1998 duidelijk achter bij die van de andere landen. Zwitserland en Duitsland zijn twee andere landen met een relatief geringe groei van het BBP en een lage inflatie.

Nederland presteert de laatste twee jaar internationaal gezien goed, maar de inflatie is relatief hoog. Hoewel groter dan het gemiddelde is de inflatie in ons land echter historisch gezien niet exceptioneel.

Martin Mellens

Bron: Conjunctuurbericht mei 1999