Nederlandse woningen zijn 1,2 biljoen waard

Op 1 januari 1999 staat in Nederland voor een waarde van 1214 miljard gulden aan woningen. Daaronder zijn 4,6 miljoen eengezinswoningen, met een waarde van 932 miljard. Verder staan er 2,0 miljoen meergezinswoningen – dat zijn woningen in bijvoorbeeld een flatgebouw – met een waarde van 282 miljard gulden.

Woningvoorraad, 1 januari 1999

Woningvoorraad, 1 januari 1999

Woningregister

Deze gegevens komen uit het woningregister van het CBS. In dit register zijn alle woningen in Nederland met postcode en huisnummer opgenomen. Op basis van de gemiddelde opstalkosten per type woning per regio kan de vervangingswaarde van de woningen worden vastgesteld, en daarmee de waarde van de totale Nederlandse woningvoorraad. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor verzekeraars.

Renoveren, slopen en verkopen

De bouwwereld onderscheidt vooroorlogse, naoorlogse en hedendaage bouw. Woningen uit de naoorlogse bouwperiode – tussen 1945 en 1970 – staan veelal voor een grote renovatie, ze worden verkocht aan de huurder of ze worden gesloopt. Sloop lijkt op het eerste gezicht vreemd, gezien de jonge leeftijd van deze woningen. In de periode na de oorlog is echter ‘veel van hetzelfde, goedkoop’ gebouwd.

Waarde woningvoorraad, 1 januari 1999

Waarde woningvoorraad, 1 januari 1999
Bas van Noppen