Gunstige ontwikkeling handelssaldo met Noord-Europa

In 1998 was het Nederlandse handelssaldo met landen in Noord-Europa (Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen) voor het eerst sinds jaren positief. Dat komt doordat de uitvoer naar Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen is gestegen, terwijl de invoer uit Noorwegen van aardolie en aardgascondensaten is gedaald. Nederland exporteert computers, computeronderdelen en auto’s naar Noord-Europa en importeert voornamelijk aardolie, papier, karton en auto-onderdelen. Gerekend naar het totaal van de waarde van de invoer en uitvoer is Noord-Europa als handelspartner voor Nederland even belangrijk als de Verenigde Staten.

Zweden belangrijkste Noord-Europese handelspartner

Van de landen in Noord-Europa is Zweden onze belangrijkste handelspartner. Zowel wat betreft de waarde van de invoer als van de uitvoer staat Zweden op de achtste plek. Ten opzichte van dezelfde periode in 1997 is de invoer uit Zweden in de eerste elf maanden van 1998 licht gestegen. Vooral papier, karton, auto-onderdelen en zuigermotoren worden uit Zweden ingevoerd. De uitvoer is iets sterker gestegen. Toch heeft Nederland nog steeds een tekort op de handelsbalans met Zweden. Dit tekort is evenwel in de eerste elf maanden van 1998 licht gedaald.

Export naar Finland sterk gestegen

De waarde van de uitvoer vanuit Nederland naar Finland is de laatste jaren fors gestegen. Vooral computers, computeronderdelen en farmaceutische producten vonden hun weg naar Finland. Wat betreft de waarde van de uitgevoerde producten is Finland onze dertiende handelspartner. Ook de invoer uit Finland is toegenomen, maar minder sterk dan de uitvoer. Nederland heeft sinds 1997 een overschot op de handelsbalans met Finland. Wat betreft de waarde van de invoer uit Finland (papier, karton, ijzer, staal en hout) neemt dat land de twintigste plaats in op de lijst van belangrijkste handelspartners.

Veel uitvoer naar Denemarken

Nederland heeft een groot overschot op de handelsbalans met Denemarken. De waarde van onze uitvoer naar Denemarken is dan ook bijna twee keer zo groot als de invoer uit dat land. Wat betreft uitvoer (computers, machineonderdelen en verfstoffen) is Denemarken voor Nederland de negende handelspartner, wat betreft invoer (vis, computers en geneesmiddelen) de achttiende.

Handelstekort met Noorwegen daalt

Qua invoer is Noorwegen voor Nederland de twaalfde handelspartner, qua uitvoer neemt het land de vijftiende plaats in. In de eerste elf maanden van 1998 daalde het Nederlandse handelstekort met Noorwegen opmerkelijk fors. Voornaamste oorzaak was de grote vermindering van de invoer van aardolie en aardgascondensaten uit Noorwegen, de belangrijkste invoerproducten uit dit land. Nederland levert Noorwegen vooral computers, farmaceutische producten en auto’s.

Nederlandse handelspartners, 1998 (totaal 69,6 mld gld)

Nederlandse handelspartners, 1998 (totaal 69,6 mld gld)
Naud Philippens