Inbraakpreventie

Inwoners van de meest stedelijke gebieden doen minder om inbraak te voorkomen dan inwoners in minder stedelijke gebieden. Ook bij langdurige afwezigheid treffen stedelingen iets minder maatregelen om inbraak te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Om te voorkomen dat in de woning wordt ingebroken treffen negen van de tien mensen voorzorgsmaatregelen. Buitenverlichting en veiligheidssloten of grendels op de buitendeuren zijn zeer populaire maatregelen; bij driekwart van de bevolking zijn ze bij de woning aanwezig. Luiken voor de ramen en het houden van een waakhond zijn veel minder gebruikelijk. Deze vormen van inbraakpreventie worden in de meest stedelijke gebieden aanzienlijk minder toegepast.

Eén van de zeven stedelingen heeft geen bijzondere voorzieningen tegen inbraak getroffen, dat is twee keer zoveel als gemiddeld. De meerderheid van de mensen in de meest stedelijke gebieden woont in flats, in tegenstelling tot de bevolking in de overige gebieden waarvan de meerderheid in een eengezinswoning woont. Bewoners van eengezinswoningen treffen vaker preventiemaatregelen dan bewoners van flats.

Voorzorgsmaatregelen tegen inbraak naar stedelijkheid, 1997

Voorzorgsmaatregelen tegen inbraak naar stedelijkheid, 1997

Preventie bij afwezigheid

In negen van de tien gevallen houden de buren of familie een oogje in het zeil als de bewoners langdurig afwezig zijn. De helft van de mensen bergt van tevoren waardevolle dingen weg of laat het licht branden. Soms wonen er tijdelijk andere mensen in het huis of wordt de politie ingelicht. In de meest stedelijke gebieden laat men het licht minder vaak aan en waarschuwt men de politie minder vaak dan in minder stedelijke gebieden. Mensen in minder stedelijke gebieden en mensen met een eengezinswoningen wonen, treffen bij afwezigheid vaker maatregelen dan flatbewoners.

Voorzorgsmaatregelen tegen inbraak bij langdurige afwezigheid, 1997

Voorzorgsmaatregelen tegen inbraak bij langdurige afwezigheid, 1997

Harry Huys