Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:inbraakpreventie
14 resultaten voor keyword:inbraakpreventie

Slachtoffers woninginbraak voelen zich ook buitenshuis onveiliger

Slachtoffers van woninginbraak voelen zich vaker onveilig dan mensen die dat niet waren, ook in de woonomgeving. Zij treffen vaker maatregelen om hun woning te beveiligen.

Artikelen

Slachtofferschap criminaliteit; regio (2012-2019)

slachtoffers, geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten

Cijfers

Preventie; regio 2012-2019

Vermijdingsgedrag, preventieve voorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken

Cijfers

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

(On)veiligheidsbeleving; regio (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats

Cijfers

Preventie; persoonskenmerken 2012-2019

Vermijdingsgedrag; preventieve vooorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken

Cijfers

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken

Cijfers

Binnen jaar weer inbraak bij 1/5e van inbraakslachtoffers

Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot)...

Artikelen

Inbrekers vaker actief in duurdere buurten

Duurdere woningen en buurten zijn naar verhouding vaak doelwit van inbrekers. Daarnaast blijkt dat ze ook vaker toeslaan in verstedelijkte gebieden. In buurten waar inwoners in sociaal opzicht veel...

Artikelen

De woning en buurt van inbraakslachtoffers

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Publicaties

Limburgers beschermen woning het vaakst tegen inbraak

Preventieve maatregelen tegen woninginbraak verschillen per provincie

Artikelen

Steeds meer Nederlanders bang voor inbraak

Ruim een op de tien Nederlanders denkt dat de kans (heel) groot is dat er bij hen wordt ingebroken. Dat aandeel is de afgelopen jaren toegenomen, vooral bij inwoners van weinig stedelijke gebieden en...

Artikelen
Artikelen
Artikelen