Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:nationaliteit
7 resultaten voor keyword:nationaliteit

Asielzoeker, nationaliteit onbekend

Situatie waarbij van een persoon de nationaliteit niet kan worden vastgesteld omdat hij niet de officiële documenten kan overleggen waaruit zijn nationaliteit blijkt.

Overig

Adressen in onderzoek, 15 oktober 2018, 2019 en 2020

Personen in de bevolking van Nederland wonend op een adres in onderzoek, gespecificeerd naar de niet-Nederlandse nationaliteit, 15 oktober 2018, 2019 en 2020.

Cijfers

Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022

Deze publicatie bevat Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn per 1 juli 2022

Cijfers

Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021

Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties

Cijfers

Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019

CBS-gegevens over personen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en het aantal werknemers met een (niet-Nederlandse) EU/EFTA-nationaliteit dat op hetzelfde adres samenwoont met andere personen...

Cijfers

Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019

Er is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de gemeente Leiden waarin de verschillende nationaliteiten binnen de negen inwonersprofielen in kaart zijn gebracht.

Cijfers

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig