Zoekresultaten

2 resultaten voor keyword:nationaliteit
2 resultaten voor keyword:nationaliteit

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig

Asielzoeker, nationaliteit onbekend

Situatie waarbij van een persoon de nationaliteit niet kan worden vastgesteld omdat hij niet de officiële documenten kan overleggen waaruit zijn nationaliteit blijkt.

Overig