Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:Noord-Brabant
21 resultaten voor keyword:Noord-Brabant

Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019

Deze tabel bevat het percentage mensen van 15 jaar of ouder dat zich rekent tot een bepaalde kerkelijke gezindte, voor de provincie Noord-Brabant, over de periode 2016-2019.

Cijfers

Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019

Het aantal suïcides versus overige doodsoorzaken in 2018-2019 voor vijf subregio’s in Noord-Brabant per maand.

Cijfers

Eerste stap naar CBS/Brabant Data Center gezet

Urban Data Centers en Provinciale Data Centers bieden niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven en academische instellingen

Artikelen

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2019

Cijfers

Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Cijfers

Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

Cijfers

Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

Cijfers

Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Omzet en toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Cijfers

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Cijfers

Dierenaantallen op locatie in Noord-Brabant, 2018-2019

Dierenaantallen op locatie in de provincie Noord-Brabant, 2018 en 2019

Cijfers

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2020

Cijfers

Leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Cijfers

Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016

Cijfers

Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021

In de meeste regio’s groeide de economie in het tweede kwartaal van 2021 met ongeveer 8 tot 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Cijfers

R&D-uitgaven ruim 18 miljard euro in 2020

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2020 bijna 18,4 miljard euro uit aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van ruim een half...

Artikelen

Goederenhandel Zuidoost-Noord-Brabant

Goederenhandel van de regio Zuidoost-Noord-Brabant

Cijfers

Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was de grootste economische krimp in de provincie Noord-Holland. De economie van Noord-Brabant kromp het minst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Cijfers