Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:woonsituatie
9 resultaten voor keyword:woonsituatie

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024

gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2024. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024

Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2024. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2020

Voor jongeren van 16-23 jaar van wie de jeugdhulp met verblijf is beëindigd in 2020, is in kaart gebracht wat de woonsituatie en het zorggebruik (GGZ, Wmo, Wlz) is op drie en op twaalf maanden nadat...

Cijfers

Bijna 4 op de 10 verhuisde 70-plussers in 2022 naar zorgwoonruimte

In 2022 zijn ruim 100 duizend mensen van 70 jaar of ouder verhuisd naar een andere woning. Zij verhuisden vooral naar huurwoningen, waaronder zorgwoonruimten.

Artikelen

Ruim 1 op de 3 gevluchte Oekraïense jongeren volgt onderwijs

Van alle Oekraïense vluchtelingen van 15 tot 23 jaar in Nederland volgde 36 procent onderwijs op 1 oktober 2023.

Artikelen

Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023

Tabellenset bevat cijfers over Oekraïense vluchtelingen van 4 tot 23 jaar die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio

Cijfers

Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021

In dit artikel is de woonsituatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de periode 2012-2021 onderzocht met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Er wordt ingegaan op de woonsituatie,...

Publicaties

55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen.

Artikelen