Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen

Een methodologisch advies over de mogelijkheden om statistische methoden in te zetten bij de controles van verkiezingsuitslagen op het niveau van stembureaus.
Het rapport is gebaseerd op een analyse van de uitslagen per stembureau bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Zowel voor de uitslagen van politieke partijen als van kandidaten wordt nagegaan of er op het niveau van stembureaus sprake kan zijn van opvallende uitslagen. Dat gebeurt aan de hand van verschillende modellen. Opvallende uitslagen zouden kunnen wijzen op mogelijke fouten in het tellingsproces. Het rapport bevat enkele aanbevelingen voor de mogelijke implementatie van statistische controles bij toekomstige verkiezingen. Het onderzoek is bekostigd door de Kiesraad.