Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:EMU
11 resultaten voor keyword:EMU

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheidstekort 2023 uitgekomen op 0,3 procent bbp

De overheid gaf 3,5 miljard euro meer uit in 2023 dan zij ontving. Dit komt overeen met 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld kwam eind 2023 uit op 481 miljard euro.

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.

Cijfers

Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021

Nederland exporteerde in 2021 voor bijna 3,5 miljard euro aan goederen naar Estland, Letland en Litouwen. De export naar de Baltische landen is daarmee ongeveer half zo groot als de export naar...

Artikelen

Overheidstekort over 2021 gedaald naar 2,5 procent bbp

De overheid had over 2021 een tekort van bijna 22 miljard euro. Dit staat gelijk aan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld steeg in 2021 naar 448 miljard euro, oftewel 52,1...

Artikelen

Overheidstekort over 2020 uitgekomen op 34 miljard euro

De overheid realiseerde over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product...

Artikelen

Overheidstekort na drie kwart jaar 27 miljard euro

Tekort overheid na drie kwartalen is 27 miljard euro. Over het derde kwartaal bedroeg het tekort 12 miljard euro, ruim minder dan over het tweede kwartaal. De schuld van de overheid stond eind...

Artikelen

Overheid hield 14 miljard euro over in 2019

De overheid realiseerde over 2019 een overschot van 1,7 procent van het bbp. Zowel de inkomsten als de uitgaven namen sterk toe. De schuld van de overheid is eind 2019 uitgekomen op 48,6 procent van...

Artikelen

Tekort en schuld volgens de EMU-normen

Rapportage tekort en schuld volgens de EMU-normen

Overig

Kwartaal- en jaarrealisaties waterschappen 2023

Bestand voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen van 2023 en de jaarrekening 2022 Waterschappen; EMU rapportage waterschappen

Overig