Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2e halfjaar 2020

Voor jongeren van 17-23 jaar van wie de jeugdhulp met verblijf is beëindigd in het tweede halfjaar 2020, is in kaart gebracht wat de woonsituatie en het zorggebruik is op drie en op twaalf maanden nadat de jeugdhulp met verblijf is beëindigd.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. De tabel beschrijft op twee momenten na afloop van de jeugdhulp met verblijf wat de woonsituatie is van de jongere en of de jongere GGZ-zorg, Wmo-zorg of Wlz-zorg gebruikt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zorg met en zonder verblijf.

De tabel is bekostigd door het ministerie van VWS.