Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2021

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Tabel 3.3:
Inkomensverdeling van particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) met inkomen per 20%-groep van de landelijke
verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen / het gestandaardiseerde huishoudensinkomen, 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).