Financiële kengetallen zorginstellingen 2022

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2022, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2022, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van een zorginstelling met de grenswaarden van deze decielen, kan de financiële positie van deze instelling worden bekeken.