De Realisatiemonitor 2020 t/m 2022

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een koppeling van verblijfsobjecten BAG aan plangebieden in de provincie Noord-Holland
Om te kunnen monitoren hoeveel en welke van de nieuwbouwplannen daadwerkelijk gerealiseerd worden, is het nodig om een koppeling te maken tussen de geïnventariseerde plannen uit de planmonitor en de gerealiseerde nieuwbouw, zoals die door het CBS worden bijgehouden en gepubliceerd. In deze pdf-rapportage zijn middels een Pilot in de provincie Noord-Holland de mogelijkheden van deze koppeling onderzocht. De opdrachtgevers zijn het ministerie van BZK, VNG en IPO. Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR002561.