Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022

In het onderzoek ‘Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. De loonverschillen in 2022 en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren staan centraal (periode vanaf 2014 tot en met 2022). In de rapportage is er aandacht voor de loonverschillen tussen vrouwen en mannen, de gecorrigeerde loonverschillen, kenmerken van de werknemer, werkgever en de baan, verklarende factoren en de vernieuwing van de methode.

Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bij de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen hoort ook een aparte tabellenset met kerncijfers van de onderzoekspopulatie en de belangrijkste uitkomsten uit de statistische modellen. De monitor heeft dit jaar als bijlage ook een aparte webpublicatie met de achtergronden van de toegepaste methodewijziging binnen het onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen.