Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2020-oktober 2023

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2020 tot en met oktober 2023, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

In deze tabellenset wordt maandelijks een update gegeven van de kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven die gepleegd zijn in de maanden van het huidige jaar en de drie jaren daar voorafgaand. De hele periode wordt daarbij vernieuwd vanwege een na-ijl-effect in de registratie. Het is van groot belang dat de toelichting van de publicatie wordt gelezen om de cijfers goed te kunnen interpreteren. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).

Het CBS gaat vanaf begin 2022 over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. Op termijn zal deze publicatie ook stoppen met de indeling westers/niet-westers. Hiertoe zal het CBS in overleg met het IAT de implicaties van de nieuwe indeling en het bijbehorende tijdspad bepalen. In deze publicatie is nog de indeling westers/niet-westers gebruikt.