Transformaties in de woningvoorraad 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De tabellenset geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties in 2022. Tevens zijn de kenmerken van de nieuwe woningtransformaties bepaald, evenals van de getransformeerde panden en de huishoudens die in de nieuwe woningtransformaties zijn gaan wonen.

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te stellen en de methode om de kenmerken te bepalen.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Op 14 december 2023 is een aangevulde versie van deze tabel hieronder geplaatst. Het onderwerp 'Eigendom' is toegevoegd.