Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2015-2021

De ontwikkeling van de elektrisch vervoersector in Nederland tussen 2015 en 2021, uitgedrukt in het aantal bedrijven, de werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en de uitvoer.
Het CBS heeft in opdracht van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) economische indicatoren samengesteld met betrekking tot de elektrisch vervoersector in Nederland in tussen 2015 en 2021. RVO.nl volgt de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland en daarbuiten. Twee elkaar aanvullende benaderingen zijn gebruikt om zicht te krijgen op de elektrisch vervoersector in Nederland. Ten eerste zijn er aan elektrisch vervoer gerelateerde bedrijfstakken (SBI’s) geïdentificeerd. Het CBS heeft voor deze bedrijfstakken een aantal economische indicatoren samengesteld, waarna Ecorys een inschatting heeft gemaakt van het ‘aandeel elektrisch’ binnen deze bedrijfstakken. Daarnaast zijn er individuele bedrijven geïdentificeerd die gespecialiseerd zijn op het gebied van elektrisch vervoer met behulp van een webcrawl uitgevoerd door RVO en Ecorys. Het CBS heeft ook voor deze bedrijvenlijst een aantal economische indicatoren samengesteld. De economische indicatoren zijn het aantal bedrijven, de werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en de uitvoerwaarde. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de tweejaarlijkse rapportage van RVO.nl over het verdienpotentieel van elektrisch vervoer. Elektrisch rijden (rvo.nl).