AZW-smal; Mediaan uurloon vóór en na uitstroom, 4e kwartaal 2022

Deze tabel bevat cijfers over het mediaan uurloon van hoofdbanen van werknemers die in het 4e kwartaal 2022 zijn gewisseld van baan binnen zorg en welzijn, of zijn uitgestroomd naar een werknemersbaan buiten zorg en welzijn. Cijfers zijn uitgesplitst naar uitstroom binnen/buiten AZW en naar kwalificatie.

De mediaan van het uurloon van de hoofdbaan wordt weergeven vóór en na uitstroom. Hierbij is te zien of de nieuwe baan binnen of buiten de AZW sector is, en welke kwalificatie de werknemers hebben. In de tabel is gekozen voor AZW smal: dit betekent dat de kinderopvang niet is meegenomen als branche. Stagiaires zijn voor dit specifieke onderzoek buiten beschouwing gelaten. Daardoor wijken de stroomcijfers af van de reguliere cijfers over arbeidsmobiliteit (op StatLine).

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl