Pendelaars Hoeksche Waard, december 2021

Aantal banen van werknemers per gemeente die in Hoeksche Waard wonen of werken, uitgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd, arbeidsduur en bedrijfstak.
Ecorys heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om tabellen samen te stellen over het aantal banen van werknemers van gemeenten die woon-werkverkeer met de gemeente Hoeksche Waard hebben. De tabellen gaan over werknemers die in Hoeksche Waard wonen of werken en zijn uitgeplitst naar regio, geslacht, leeftijd, arbeidsduur en bedrijfstak. Deze gegevens betreffen de banen van werknemers in december 2021.