De mensen van Eindhoven, 2021

Winkelende mensen op een promenade
© Hollandse Hoogte
Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van de bevolking in Eindhoven heeft het CBS/UDC Eindhoven, in opdracht van gemeente Eindhoven, een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar en ouder. De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van kenmerken.

Inzicht

De inwoners van Eindhoven zijn ingedeeld in negen clusters, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Eindhovenaren. De inwoners zijn ingedeeld op basis van 25 demografische, sociaaleconomische en woning kenmerken. De clusteranalyse geeft inzicht in de verschillende bevolkingsgroepen en helpt het bij de beantwoording van vraagstukken die spelen in bijvoorbeeld het sociaal domein of opgaven omtrent huisvesting; Welke groepen mensen lopen mogelijk risico om in de bijstand terecht te komen? Hoe zijn de verschillende groepen mensen verdeeld over de stad en past het woningaanbod bij de samenstelling van deze groepen?

Kenmerken combineren

Gemeenten weten vaak al veel over de afzonderlijke kenmerken van inwoners, zoals herkomst, inkomen en gezinssituatie. Echter, mensen worden dan ingedeeld op basis van slechts één kenmerk. Wat gebeurt er als we kenmerken gaan combineren? Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die er zijn over de inwoners? Met een clusteranalyse kan je groepen in kaart brengen op basis van zulke combinatie van kenmerken.

Begin 2018 is dit onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd omdat er in het kader van de strategische verkenning van de gemeente Eindhoven behoefte was aan inzicht in haar bevolking om antwoord te kunnen geven op de vraag; Hoe gaat het nu ècht met Eindhoven? Later is dit onderzoek periodiek herhaald.