Cliënten beschermd wonen, 2021

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2021 met een arrangement voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld. De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2021. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over het 1e halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over het 2e halfjaar van 2021 en jaarcijfers over 2021 zijn voorlopig.

Update 13 september 2023: Let op, in de vorige versie waren er ten onrechte 5-jes opgenomen in de tabellen 1a t/m 1c. Daarnaast waren er ten onrechte relatieve aantallen berekend voor deze cellen in tabellen 1d t/m 1f. Verder was Tabel 2 niet afgerond. In deze versie zijn de 5-jes in tabellen 1a t/m 1c weggepunt, de bijbehorende relatieve aantallen in tabellen 1d t/m 1f weggepunt en is Tabel 2 afgerond.

Hieronder te downloaden: 

  • Tabel Cliënten Wmo Beschermd Wonen naar financieringsvorm 2021
  • Tabellenset Beschermd wonen met als inhoud:
    - Tabel 1 – Persoonskenmerken cliënten Beschermd Wonen, 2021
    - Tabel 2 – Zorggebruik cliënten voorafgaand aan start Beschermd Wonentraject, 2020
    - Tabel 3 – Zorggebruik cliënten na afloop Beschermd Wonentraject, 2018