Arbeidsmobiliteit in zorg en welzijn, 2021-2023 kwartaal 2

Arbeidsmobiliteit van personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in de bedrijfstak zorg en welzijn, gemiddeld voor de periode 2021-2023 kwartaal 2.
Opdracht van Ministerie van VWS.