Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2022

De tabellenset bevat cijfers over het gebruik, de accounts en de licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek, over de jaren 2015-2022*.

De KB nationale bibliotheek verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare lokale bibliotheken in Nederland en van de online Bibliotheek. Deze tabellenset vervangt de gelijknamige publicatie op StatLine.

In 2020 is door de KB een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen, dat met name de accountgegevens op een andere manier registreert dan het vorige systeem. Ook is een digitaal account sinds 2020 te gebruiken voor zowel het lenen van e-books als het lenen van luisterboeken (voorheen waren daar aparte accounts voor nodig). Daarnaast zijn nieuwe applicaties (ThuisBieb) ingezet om de digitale producten aan te bieden in 2020. Door deze veranderingen zijn de cijfers over accounts niet vergelijkbaar met de eerdere reeks op StatLine. In deze tabellenset is met betrekking tot de accounts een selectie van de variabelen uit de StatLinetabel opgenomen.

Tabel 1 beschrijft de mate waarin gebruik is gemaakt van de verschillende digitale producten die door de landelijke digitale openbare bibliotheek worden aangeboden. Er is gespecificeerd naar soort gebruik: uitleningen van e-books en downloads van luisterboeken via het reguliere uitleenkanaal, het online cursusaanbod en uitleningen van e-books en downloads van luisterboeken via de landelijke campagnes: VakantieBieb (2015-2020), ThuisBieb (2020), Boek 'n Trip (2021) en Vakantielezen (2022).

In tabel 2 is het aantal accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek weergegeven. De tabel toont waar mogelijk hoeveel actieve en niet-actieve accounts er zijn.

Tabel 3 geeft inzicht in de verschillende soorten licenties voor digitale producten waarover de landelijke digitale openbare bibliotheek beschikt. De meeste daarvan hebben betrekking op e-books en luisterboeken. Deze cijfers zijn waar mogelijk gespecificeerd naar doelgroep.

*De cijfers over 2022 hebben een voorlopige status, de overige cijfers zijn definitief.