Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam, december 2022

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van Hogeschool van Amsterdam, december 2022

Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft Hogeschool van Amsterdam het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen, in zowel de voormalige indeling naar migratieachtergrond als de nieuwe indeling naar herkomstland. Daarbij zijn uitkomsten voor de voormalige indeling naar migratieachtergrond minder gedetailleerd om onthulling van individuele werknemers te voorkomen door publicatie van cijfers in zowel de voormalige als de nieuwe herkomstindeling.

Zie dit artikel voor meer informatie over de nieuwe indeling naar herkomstland en de verschillen ten opzichte van de voormalige indeling naar migratieachtergrond.