Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2022

Cijfers met betrekking tot het aantal door openbare bibliotheken georganiseerde activiteiten, over de jaren 2017-2022*.

Deze aanvullende tabel bevat een uitbreiding op de bestaande StatLinetabel Openbare Bibliotheken.

Deze tabel geeft informatie over de activiteiten die in de jaren 2017-2022 georganiseerd zijn binnen de openbare bibliotheken. Deze activiteiten worden georganiseerd om invulling te geven aan de vijf verschillende kernfuncties die door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) worden benoemd: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Elke bibliotheekorganisaties moet aan deze vijf kernfuncties voldoen.

De cijfers hebben voor 2022 de status 'voorlopig', de overige jaren zijn definitief.

De gegevens voor deze tabel zijn aangeleverd door de KB nationale bibliotheek.

De in de tabel weergegeven aantallen georganiseerde activiteiten zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van structurele registratie en in beperkte mate op basis van schatting.