Schoolweging, 2020-2023

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2020-2023
Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2020 tot en met 2023 de schoolweging berekend. Dit is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. De cijfers zijn berekend op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte schoolweging is gebaseerd op de onderwijsscores die eerder ontwikkeld zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te voorspellen.