Overledenen aan covid-19 naar medische beslissing, 2021

Aantallen overledenen aan covid-19 naar medische beslissingen rondom het levenseinde, naar leeftijd en geslacht, specialisme behandelend arts, bekorting levensduur, 2021.

Het sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van 2021 zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers. In deze tabel zijn alleen de overledenen opgenomen met doodsoorzaak covid-19.

De onderzoeksmethodes zijn te vinden in de beschrijvingen: Medische beslissingen rond het levenseinde; Methode Sterfgevallenonderzoek.

Andere tabellen uit het onderzoek: medische beslissing levenseinde.