Autorijbewijzen naar leeftijd en geslacht, 2014-2023

Deze tabel bevat gegevens over het aantal personen in het bezit van een geldig rijbewijs B (autorijbewijs) op 1 januari 2014 - 2023. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht van de rijbewijshouder.

Het aantal rijbewijshouders is gebaseerd op het centraal rijbewijzenregister van RDW.

Deze tabel is samengesteld in opdracht van Rijkswaterstaat.