ESF+ nulmeting kwetsbare arbeidsmarktpositie

Tabellen met informatie over de aanwezigheid van kenmerken van een kwetsbare arbeidsmarktpositie bij werkende en niet-werkende deelnemers aan Europees Sociaal Fonds (ESF) projecten, 2016-2022.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In 2021 is een nieuw ESF-programma gestart, ESF-plus (ESF+), hierbij ligt de focus op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zowel werkenden als werkzoekenden. SZW wil in de toekomst monitoren in hoeverre de ESF+ middelen gericht worden ingezet voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe effectief het ESF+ programma is bij deze groepen. Ter voorbereiding hierop wil SZW meer inzicht krijgen in de mate van kwetsbaarheid van de arbeidsmarktpositie van de deelnemers aan eerdere ESF-programma’s.

SZW heeft het CBS daarom gevraagd om de aanwezigheid van (combinaties van) bepaalde kenmerken van kwetsbaarheid van de arbeidsmarktpositie van werkende en niet-werkende ESF-deelnemers in kaart te brengen.

Bekostigd door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.