Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022

Tabel over opslagcapaciteit en vermogen van batterijen >1 MWh.

Deze tabel bevat de eerste gegevens die het CBS heeft verzameld over batterijen die elektriciteit opslaan. Het gaat om voorlopige cijfers over 2022 betreffende het aantal projecten, de opslagcapaciteit en het vermogen van batterijen met een opslagcapaciteit > 1 MWh.

CBS heeft deze tabel gemaakt als gevolg van een Europese afspraak om vanaf verslagjaar 2022 data te gaan verzamelen over batterijen.