Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022

Een vrouw in beschermende kleding vult een papieren zakje met zaden afkomstig uit een blauwe krat.
© Ministerie van SZW
Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2022.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het CBS heeft voor UVB diverse tabellen samengesteld met cijfers over deelnemers aan ESF in de periode 2014-2022, voor het ESF programma 2014-2020 en het REACT-EU programma. Deze tabellen worden door UVB gebruikt voor het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie.

De tabellen die door UVB gebruikt worden voor het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie kennen een vast format en worden hier in diezelfde vorm gepubliceerd.

De informatie uit de tabellen wordt vervolgens door het CBS ook op een meer toegankelijke wijze en met aanvullende cijfers en toelichtingen in een dashboard opgenomen. De update van het dashboard met de nieuwe cijfers komt op 12 mei 2023 beschikbaar.

Tot die tijd kan bij deze tabellenset gebruik gemaakt worden van de toelichtingen (incl. informatie over de gebruikte bronnen) uit de dashboard-publicatie van vorig jaar, Europees Sociaal Fonds 2014 t/m 2021

Bekostigd door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.